Kontaktujte nás: +420 602 257 876 | radimersky@email.cz

Historický dům Zlatý jelen - Karlovy Vary

Dům Zlatý jelen - Goldener Hirsch - se nachází v samotném srdci historického centra Karlových Varů v bezprostřední blízkosti Vřídla a kolonády, naproti Městskému divadlu.

V roce 2015 byla zahájena rozsáhlejší rekonstrukce domu s cílem obnovit jej do původní podoby. Dům byl postaven kolem roku 1737 a je jednou z posledních dochovaných hrázděných staveb v centru Karlových Varů.

V rámci rekonstrukce by měla být obnovena původní sedlová střecha s hrázděným štítem orientovaným k řece Teplé, rovněž tak by mělo být odkryto a obnoveno původní hrázdění patra pod střechou.


V roce 2016 proběhly práce na domě tj. II. etapa obnovy hrázdění a sedlové střechy za finanční podpory Karlovarského kraje. Ta spočívala v provedení nezbytných úprav stávajícího hrázdění a obnovení sedlové střechy do původní podoby. 

             


V roce 2015 proběhly sanační práce na domě za finanční podpory Statutárního města Karlovy Vary.


 

Děkuji všem zúčastněným za jejich podporu!


Martin Radimerský      Martin Radimersky